makkari ja aula.jpg

Vuokrakohteesi irtaimiston turvaksi:
Irtaimistovakuutus

Lomarengas turvaa omistajien asemaa vuokrakohteiden irtaimistovakuutuksella. Vakuutus korvaa asiakkaiden vuokrakohteelle ja sen irtaimistolle aiheuttaman vahingon. Enimmäiskorvausmäärä on 5.000 euroa ja omavastuu 150 euroa.

Toimi näin:
• Tee tarkastuskäynti vuokrakohteessa asiakkaan lähtöpäivänä.
• Tee ilmoitus vahingosta Lomarenkaalle ennen seuraavien asiakaiden saapumista, viimeistään kolmen vuorokauden sisällä lähtöpäivästä.
• Liitä ilmoitukseen todisteet vahingosta (valokuvat) ja arvio vahingon suuruudesta (kuitit ostoista, kustannusarvio kunnostustöistä).
• Lähetä ilmoitus Lomarenkaalle osoitteeseen mia.kinnunen@lomarengas.fi


Me jatkamme tästä:
• Teemme puolestasi vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle.
• Lähetämme puolestasi asiakkaalle korvausvaatimuksen ja laskun.
• Saat korvauksen (vähennettynä omavastuulla) riippumatta siitä, saadaanko korvaus perittyä asiakkaalta.

Pienet vahingot ja siivous

Irtaimistovakuutus ei korvaa siivouksesta aiheutuvia kustannuksia. Myöskään arvoltaan alle omavastuun jäävistä vahingoista ei kannata hakea vakuutuskorvausta.

Toimi näin:
• Jos mahdollista, totea yhdessä asiakkaan kanssa vahinko ja sovi sen korvauksesta paikan päällä.
• Tee tarkastuskäynti vuokrakohteessa asiakkaan lähtöpäivänä.
• Tee ilmoitus vahingosta Lomarenkaalle ennen seuraavien asiakaiden saapumista, viimeistään kolmen vuorokauden sisällä lähtöpäivästä.
• Liitä ilmoitukseen todisteet vahingosta (valokuvat) ja arvio vahingon suuruudesta (kuitit ostoista, kustannusarvio kunnostustöistä).
• Lähetä ilmoitus Lomarenkaalle osoitteeseen mia.kinnunen@lomarengas.fi

Me jatkamme tästä:
• Hoidamme puolestasi vahingonkorvausten laskutuksen asiakkailta.
• Saat korvauksen riippumatta siitä, saadaanko korvaus perittyä asiakkaalta.

Irtaimistovakuutus.jpg

Irtaimistovakuutuksen ehdot

Irtaimistovakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Irtaimistovakuutus koskee varauksia, jotka on tehty 9.5.2017 tai sen jälkeen.

Mitä kuuluu vakuutuksen piiriin?

Vakuutettuna on Lomarenkaan kautta vuokrattujen mökkien ja huoneistojen irtaimisto. Mukaan luetaan myös kohteiden seinät, lattiat, katot, portaat, terassit, grillikatokset, piharakennukset ja saunat.

Vakuutuksen kohteena eivät ole eläimet, moottoriajoneuvot, muut moottorikäyttöiset kulkuvälineet, veneet eivätkä niiden osat tai varusteet. Vakuutus ei myöskään kata tietovälineisiin sisältyviä tietoja, tiedostoja ja ohjelmia tai rahoja ja arvopapereita.


Kuinka paljon korvataan ja kenelle?

Vahinkokohtainen enimmäiskorvausmäärä 5000 euroa. Omavastuu 150 euroa.
Korvaukseen ovat oikeutettuja omaisuuden omistajat.


Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutus korvaa asiakkaan aiheuttaman vahingonteon (ilkivalta, jolla tarkoitetaan vuokralaisen tahallisesti aiheuttamaa vahinkoa) tai tämän törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttama suoranainen särkymisvahinko. Välillisiä vahinkoja ei korvata.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan asiakkaan aiheuttama äkillinen ja ennalta-arvaamaton, välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta-arvaamaton tapahtuma.

Vakuutus ei korvaa murto- eikä ryöstövahinkoja, vahingonteosta aiheutuneita palo- tai vuotovahinkoja eikä siivouskuluja.


Miten arvioida korvattavan omaisuuden arvo?

Yleisohjeena on viiden vuoden arviointisääntö:

Enintään viisi vuotta vanhan, irtaimen esineen hinta arvioidaan ominaisuuksiltaan ja käyttökelpoisuudeltaan vastaavan uuden esineen hinnan mukaan, eli uudishinnalla, jolla lähinnä vastaava esine voidaan hankkia tilalle, jos mahdollista.

Yli viisi vuotta vanhan, irtaimen esineen arvo lasketaan esineen nykyhinnan eli käytetyn esineen hinnan mukaan.

Esineen hintaa alentavat sen ikä, käyttö, huollon tai hoidon laiminlyönti sekä muiden vastaavanlaisten syiden selvä vaikutus.

Tietyillä esineryhmillä on toisenlaiset arviointiperusteet:

Taideteosten, korujen ja muiden arvoesineiden vahingon määrä lasketaan aina niiden käyvän hinnan mukaan. Vakuutetun itse tekemien taideteosten, korujen ja käsitöiden vahingon määrä on vastaavan nykyhinta tai niihin käytetyn materiaalin uudishinta, mikäli tilalle ei ole mahdollista hankkia vastaavaa.

Ammattikäytössä olevan omaisuuden vahingon määrä lasketaan aina sen nykyhinnan
mukaan.

Ikävähennykset tietyillä esineryhmillä:

Tässä lueteltujen esineiden kohdalla arvo määritellään uuden vastaavanlaisen esineen uudishinnasta, josta tehdään ikävähennys. Ikävähennys lasketaan uuden vastaavanlaisen esineen uudishinnasta. Esineen tai laitteen yksittäisen osan uudishinnasta tehdään ikävähennys koko laitekokonaisuuden iän mukaan, vaikka yksittäinen osa olisikin
nuorempi.

Vähennystä ei tehdä käyttöönottovuodelta. Ikävähennysten laskennassa ensimmäisenä käyttöönottovuotena pidetään sitä vuotta, jolloin esine on otettu käyttöön. Ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön. Ikävähennys tehdään myös vahinkovuodelta. Vähennys lasketaan kaavalla vuodet x ikävähennysprosentti.

Tässä lueteltujen esineiden hinnaksi jää aina vähintään 10 prosenttia uuden vastaavanlaisen esineen uudishinnasta, lukuunottamatta seuraavia esineryhmiä: kannettavat tietokoneet, tabletit ja vastaavat, muut ATK-laitteet, silmälasit, käyttövaatteet ja jalkineet, matkapuhelimet ja vastaavat.

• Kodinkoneet: ikävähennys 9 %.
• Muut koneet ja laitteet: ikävähennys 5 %.

• Kannettavat tietokoneet, tabletit ja vastaavat: ikävähennys 20 %.
• Viihde- ja muut elektroniset laitteet sekä optiset laitteet: ikävähennys 9 %.

• Polkupyörät ja niiden varusteet: ikävähennys 9 %. Polkupyörän hinnaksi jää aina vähintään 28% uuden vastaavanlaisen uudishinnasta.

Korjauskustannuksia korvataan enintään tässä mainitulla tavalla laskettuun vahingon määrään asti omavastuulla vähennettynä. Vähennystä ei tehdä laskuun perustuvista korjauskustannuksista.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut:

1) omaisuudelle tai esineelle
- suunnittelu-, asennus-, käsittely- käyttö- tai työvirheestä, rakenne-, valmistus- tai aineviasta, muusta rakennusajankohdan mukaisten säädösten, määräysten tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta, korjaamiseen tai rakentamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista, rakennusvirheestä, perustamisvirheestä.

2) hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten syöpymisestä tai pilaantumisesta, sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta, kulumisesta, aineen väsymisestä, kondensiosta tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.
3) lämpötilan vaihtelusta aiheutuneesta aineen laajenemisesta tai supistumisesta
4) hajusta
5) pakkasesta, jäästä, jäätymisestä, kuivuudesta, kuumuudesta, kosteudesta, routimisesta
tai maan liikkumisesta, lumesta tai sateesta
6) rakenteiden liikkumisesta.

7) hyönteisistä tai tuhoeläimistä
8) omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta
9) urheiluvälineen ja -varusteen rikkoutumisesta tai menettämisestä, kun sitä käytetään tarkoitukseensa.

10) polttomoottorille tai polttomoottorikäyttöiselle laitteelle muusta syystä kuin ulkoapäin
äkillisesti vaikuttaneesta tekijästä, kuitenkin korvataan irti päässeen tulen aiheuttama
vahinko

11) tavanomaisesta naarmuuntumisesta tai kolhiintumisesta
12) vahinkoa, jonka lemmikkieläin on aiheuttanut hampaillaan, kynsillään, virtsaamalla, ulostamalla, oksentamalla tai tahraamalla
13) piirustusten ja asiakirjojen vahinkoja ellei niiden tilalle hankita uusia
14) puhtaita varallisuusvahinkoja.

15) vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä; kuten esimerkiksi varkausvahinkoa, jonka tapahtuma-aikaa, -paikkaa ja -olosuhteita ei voida tarkoin määritellä.

Ilmoitukset vahingoista ja lisätietoja vakuutuksesta:
Mia Kinnunen mia.kinnunen@lomarengas.fi puh. 0306 502 505.

Ole rauhallisin mielin.jpg