Siirry sivusisältöön

Varausehdot

Lomarengas Oy: varausehdot

Lomarengas Oy ja Ylläksen Matkailu Oy (jatkossa Lomarengas) noudattaa lomamökkien ja lomahuoneistojen (myöhemmin lomakohteen) vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut Lomarenkaalle sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Lomakohteen jälleenvuokraus on kielletty.


Varauksen tekeminen ja maksu


Varauksen tekijän (myöhemmin asiakas) tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). Lomakohdetta ei luovuteta asiakkaan käyttöön, jos kaikki lomakohteeseen menossa olevat ja siellä lomailevat henkilöt ovat alaikäisiä (eivät ole täyttäneet 18 vuotta). Jos lomakohteessa on korkeampi ikäraja, on tästä maininta kohteen kuvauksessa.

Varauksen voi tehdä netissä, jolloin vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti. Kokonaishintaan sisältyy toimitusmaksu 20€. Asiakkaan tulee varauksen yhteydessä maksaa vähintään ennakkomaksu (20 % lomakohteen vuokrasta ja toimitusmaksu 20€). Loppulasku lähetetään asiakkaan sähköpostiin varauksen tekoa seuraavana arkipäivänä. Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti, jolloin vahvistus, lomakohteen omistaja-/huoltajatiedot ja ajo-ohje avainten luovutuspaikkaan tai lomakohteeseen lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti.

Varauksen voi tehdä myös Lomarenkaan asiakaspalvelun kautta, jonka jälkeen Lomarengas lähettää asiakkaalle laskun postitse tai sähköpostilla.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Laskussa on ohjeet avaimesta, lomakohteen huoltajan tai omistajan nimi ja yhteystiedot, sekä ajo-ohje avainten luovutuspaikkaan tai lomakohteeseen.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20 % lomakohteen vuokrasta ja kokonaishintaan sisältyvän toimitusmaksun 20€) eräpäivään mennessä tai koko varauksen summan kerralla. Loppulasku maksetaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 63 vuorokautta (9 viikkoa) tai enemmän, maksetaan summa kahdessa erässä. Ennakkomaksu erääntyy maksettavaksi viimeistään 14 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Internetvarauksissa ennakkomaksu maksetaan heti. Loppulasku erääntyy maksettavaksi 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 50–62 vuorokautta (7-9 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava 6 viikkoa ennen loman alkua. Internetvarauksissa ennakkomaksu maksetaan heti ja loppulasku erääntyy maksettavaksi 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 29–49 vuorokautta (4-7 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava viimeistään viikon kuluttua laskun päiväyksestä, kuitenkin viimeistään 28 vrk ennen varauksen alkua.  Internetvarauksissa ennakkomaksu maksetaan heti ja loppulasku erääntyy maksettavaksi viimeistään viikon kuluttua laskun päiväyksestä, kuitenkin viimeistään 28 vrk ennen varauksen alkua. 

Mikäli varauksen alkuun on 28 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä. Internetvarauksissa koko summa maksetaan heti.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, Lomarengas voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.


Varauksen peruuttaminen 


Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti, kirjeellä osoitteeseen Lomarengas Oy, Sörnäisten rantatie 29, 00500 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen myynti@lomarengas.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Lomarenkaaseen.

Toimistoajan (ma-pe 8.30-17, la 10-18) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei ennakkomaksun osuutta (20 prosenttia lomakohteen vuokrasta ja kokonaishintaan sisältyvää 20 euron toimitusmaksua) palauteta.

Mikäli varaus peruutetaan muusta syystä kuin alla mainitusta syystä myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Peruutukset ja korvaukset sairaus-, tapaturma tai kuolemantapauksissa 

If Peruutusturvavakuutus sisältyy Lomarenkaan välittämien lomakohteiden vuokrahintaan.

Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vakuutettuina ovat lomakohteeseen menossa olevat ja siellä lomailevat henkilöt. If Peruutusturvavakuutus kattaa ehtojensa mukaisesti mahdollisen peruutuksen ja keskeyttämisen asiakkaan tai asiakkaan lähiomaisen äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen sattuessa, joka pakottavasti estää matkalle lähdön tai aiheuttaa keskeytyksen.


Asiakas hakee korvausta Ifiltä sähköisellä korvauksenhakulomakkeella. Lääkärintodistus, Lomarenkaasta saatu vahvistus/lasku sekä kuitit suoritetuista maksuista tulee esittää korvauksen saamiseksi. Korvaustapauksessa palautetaan vuokrahinta (sisältäen loppusiivouksen, liinavaatteiden osuudet ja toimitusmaksun). Korvaus maksetaan, jos lomakohde jää vakuutusehdoissa mainituista syistä kokonaan käyttämättä tai sen käyttö keskeytyy em. syistä kokonaan.
If Peruutusturvavakuutus on voimassa lomakohteen vuokraamisen yhteydessä mainittua lomamökkiä tai -huoneistoa varten. Vakuutusturva alkaa 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua ja päättyy vuokra-ajan päätyessä. Mikäli peruuntuminen tapahtuu, kun vuokrauksen alkuun on enemmän kuin 28 vuorokautta, peruutuskorvaus maksetaan Lomarenkaan varausehtojen mukaisesti. Korvauksenhakulomake, vakuutusehdot, tuoteseloste: www.lomarengas.fi/peruutusturvavakuutus
HUOM: Jos varaus perutaan em. syistä, on siitä aina ilmoitettava heti kirjallisesti Lomarenkaaseen (kirje, sähköposti). Toimistoajan ulkopuolella tapahtuvista viime hetken peruutuksista on aina ilmoitettava heti myös kohteen omistajalle tai huoltajalle. Jos varaus keskeytetään em. syistä on siitä aina ilmoitettava välittömästi kohteen omistajalle tai huoltajalle, sekä kirjallisesti Lomarenkaaseen (kirje, sähköposti).


Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Varauksen peruutukset maailmanlaajuisen tai paikallisen epidemian tai pandemian ( esim. COVID-19, koronavirus) aiheuttamien matkustusrajoitusten takia tai asiakkaan oma päätös olla käyttämättä varaustaan tai keskeyttää varaus eivät muodosta Force majeure tilannetta.

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana sen perusteella, että asiakas ei pääse saapumaan majoituspaikkaan varauksen ajankohtana sen takia, että asiakkaan lähtömaan valtio tai Suomi majoituspaikan sijaintivaltiona ovat asettaneet matkustusrajoituksia epidemian tai pandemian takia, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan. Mikäli asiakas peruttaa varauksen myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana tilanteessa, jossa ei ole asiakkaan tai asiakkaan lähiomaisen äkillistä sairautta, tapaturmaa tai kuolemantapausta, joka pakottavasti estää matkalle lähdön tai aiheuttaa keskeytyksen, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan. Matkustusrajoitukset tai asiakkaan oma päätös olla käyttämättä varaustaan tai keskeyttää varaus ilman edellä mainittuja syitä eivät muodosta Force Majeure-tilannetta, koska epidemiassa / pandemiassa asetettavat kansainväliset / kansalliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia.  

Varatessaan mökin asiakas ymmärtää ja sitoutuu siihen, että peruutukseen ja saapumatta jäämiseen sovelletaan em. tilanteissa (pandemia/epidemia) Lomarengas Oy:n normaaleja varaus- ja peruutusehtoja. Yllä todettua sovelletaan myös siinä tapauksessa, että asiakas ei pääse Suomeen lentojen peruuntumisen tai aikataulujen muuttumisen takia.  Varatessaan mökin asiakas on tietoinen, että lentoyhtiöt voivat peruuttaa ja muuttaa aikataulujaan epidemian tai pandemian takia eikä kyseessä ole ylivoimainen este, koska kyse ei ole ennakoimattomasta tilanteesta.

Varauksen muuttaminen

Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomakohdetta, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on Lomarenkaalla oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 40 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Lomarenkaan oikeus peruuttaa varaus


Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Lomarengas voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Lomarenkaalle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan tai asiakkaan vieraan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi Lomarengas peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelutiedot lomakohteen kuvauksessa


Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista (esim. rautatieasema, bussipysäkki, ravintola, kauppa, hiihtohissi jne.). Lomarengas ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta. 

Oleskelu lomakohteessa


Lomakohde on asiakkaan käytettävissä yleisimmin tulopäivästä klo 16, 17 tai 18 alkaen.  Lomakohteen ja avainten kohdekohtaisesta luovutuskellonajasta on maininta laskun ajo-ohjesivulla/varausvahvistuksessa, jonka asiakas on velvollinen tarkastamaan.

Huoltajalla tai omistajalla on oikeus periä lomakohteeseen saapumisen yhteydessä asiakkaalta 150 euron suuruinen vakuusmaksu asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Lomakohteen huoltaja/omistaja palauttaa vakuusmaksun asiakkaalle lähtöpäivänä. Vahinkojen korvaus sekä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.

Lomakohde ja sen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen huoltajalle tai omistajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa, Lomarengas ei voi taata avainten luovutusta.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.

Polttopuut sisältyvät vuokraan, ellei kohteen kuvauksessa ole toisin mainittu. Polttopuiden määrää voidaan joissakin lomakohteissa rajoittaa. WC- ja talouspaperit eivät sisälly vuokrahintaan.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että varsinkin maaseudulla sijaitsevien lomakohteiden vesijohtovedessä voi olla väri-, maku- ja hajuhaittoja.

Soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan rantamökeillä kesäaikaan, jos tästä on erikseen mainittu lomakohteen kuvauksessa. Loma- ja mökkikylissä saunan ja soutuveneen käytöstä voidaan periä eri korvaus.

Lakanat ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Lakanat ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä suurimpaan osaan kohteita. Asiakkaan tulee varmistaa lakanoiden ja pyyhkeiden saatavuus ennakkoon kohdekuvauksesta tai Lomarenkaan asiakaspalvelusta.

Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon Lomarenkaan, huoltajan tai omistajan kanssa. Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman huoltajan tai omistajan lupaa on kielletty. Tupakointi ja suitsukkeiden polttaminen tms. on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Joissakin matkailukeskusten lomakohteissa on voimassa yöaikaan nk. yleinen hiljaisuus, jota asiakkaan tulee noudattaa.

Lemmikkieläimen tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikkieläimen saa tuoda vain kohteisiin, joissa se on sallittu. Useamman kuin yhden lemmikkieläimen tuomiseen tarvitaan aina ennakkoon lupa kohteen huoltajalta tai omistajalta. Joissakin lomakohteissa lemmikin tuomisesta peritään lisämaksu. Jos asiakas tuo lemmikkieläimen sellaiseen lomakohteeseen, johon lemmikkieläinten tuominen on kielletty, vastaa asiakas tästä aiheutuvista ylimääräisistä siivouskuluista. Lomarengas ei vuokraa allergiamökkejä, eikä Lomarengas takaa, ettei sellaiseen lomakohteeseen johon lemmikkieläinten tuominen on kielletty, olisi tästä huolimatta tuotu lemmikkieläimiä.

Lomarengas ei vastaa suoraan lomakohteen omistajalta tai huoltajalta tilatuista, vuokrahintaan kuulumattomista palveluista ja tuotteista.

Sähköauton ja hybridiauton lataaminen on ilman omistajan tai huoltajan lupaa sallittu ainoastaan, jos tästä on erikseen mainittu lomakohteen kuvauksessa. Lataamisesta voidaan periä lisämaksu. Asiakkaan tulee varmistaa sähköauton ja hybridiauton latausmahdollisuus ennakkoon joko kohdekuvauksesta tai Lomarenkaan asiakaspalvelusta.

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 10, 11 tai 12. Lomakohteen ja avainten kohdekohtaisesta luovutuskellonajasta on maininta laskun ajo-ohjesivulla / varausvahvistuksessa, jonka asiakas on velvollinen tarkastamaan.  Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja vakuusmaksun palautuksesta sovittava huoltajan tai omistajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Jos asiakas lähtee normaalista poikkeavaan aikaan (esim. yöllä) tai jos asiakas ei ilmoita lähdöstään, on huoltajalla tai omistajalla oikeus palauttaa vakuusmaksu jälkikäteen.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen huoltajalle tai omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot lomakohteen huoltajalle, omistajalle tai Lomarenkaalle.

Lomakohteen siivouksesta loman lopussa huolehtii asiakas itse, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Loppusiivouksen voi tilata varauksen yhteydessä suurimpaan osaan lomakohteita.

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja – tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen. Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, vuodevaatteet tuuletetaan ulkona, sauna sekä WC pestään. Piha-alue ja grillipaikka jätetään siistiin kuntoon. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä.

Tilattuun loppusiivoukseen tai lomakohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly astioiden tiskaus, astioiden paikalleen laitto ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen. Ruokatarvikkeet on vietävä pois tai ne on vietävä jätepisteeseen. Asiakas on velvollinen korvaamaan laiminlyönneistä aiheutuvat siivouskustannukset ja mahdolliset lisäkulut niiltä osin, kun ne ylittävät normaalit siivouskustannukset.


Mikäli asiakas on vuokrannut lakanat ja pyyhkeet tai ne sisältyvät vuokrahintaan, tulee ne jättää pinoon sängyn päälle.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen huoltaja/omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat ylimääräiset kulut, jos lomakohde joudutaan siivoamaan asiakkaan sairastaman tartuntataudin tai täitartunnan, ludetartunnan tai muun vastaavan tartunnan takia.

Ylivoimainen este


Lomarengas ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Lomarenkaasta ja jonka seurauksia Lomarengas ei kohtuudella ole voinut estää.

Lomarengas ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.


Huomautukset ja valitukset


Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan lomakohteen omistajalle tai huoltajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakkaan tulee ottaa 72 tunnin sisällä aiheen ilmaannuttua yhteys Lomarenkaaseen.
Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Lomarenkaaseen. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Lomarengas eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.
Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle tai omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Lomarengas ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.


Lomarenkaan oikeus hintojen muutoksiin

Sopimuksen syntymisen jälkeen Lomarenkaalla on oikeus korottaa sovittua hintaa, jos vuokrahintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat. 

Virheellinen hintatieto

Virheellinen hintatieto ei sido Lomarengasta, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.
Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

3/2023